www.kontorochfritid.com
   Länkar om:  
                             
      Info Din Dator            Bildsök        Multisök        
       DOWNLOAD         
       
 
   INFO:                                                                                                                                                                    
 
 
   
   
   
   
    Så här kan Du tillåta popup-fönster på denna
    webb-plats:
       Tillåta popup-fönster från säkra sidor           
      I Internet Explorer, version 6 SP2 och version 7 kan Du
      med en enkel inställning tillåta att alla popup-fönster på
      denna webb-plats öppnas.
 
 • Tryck på Verktygsmenyn (Tools) överst i din webbläsare
             Om Verktygsmenyn saknas       
          Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet om verktygsmenyn
          skulle saknas (Menyraden visas då tillfälligt överst till
          vänster i din webbläsare)

 • Gå via Verktygs (Tools) undermeny "Blockering av popup-fönster"
 • (Pop-up Blocker) och tryck på "Inställningar för blockering av popup-
  fönster" (Pop-up Blocker Settings)
 • (ett dialogfönster öppnas)                                     
 • Gå till Filternivå (Filter level) och tryck på rullistan
 • Välj Låg: Tillåt popup-fönster från säkra platser (Low: Allow pop-ups
  from secure sites)
 • Tryck på Stäng (Close)
  Lägga till adressen för webbplatsen           
    Kan göras på två sätt beroende på webbläsarversion.
  
      Internet Explorer, version 6 SP2 och version 7
 • Tryck på Verktygsmenyn (Tools) överst i din webbläsare
             Om verktygsmenyn saknas
          Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet om
          verktygsmenyn skulle saknas (Menyraden visas då
          tillfälligt överst till vänster i din webbläsare)

 • Gå via Verktygs (Tools) undermeny "Blockering av popup-fönster"
  (Pop-up Blocker) och tryck på "Inställningar för blockering av popup-
  fönster" (Pop-up Blocker Settings)
 • (ett dialogfönster öppnas)
  Ange kontorochfritid.com utan www i fältet till vänster om
  knappen Lägg till
 • Tryck på Lägg till (Add)
 • Tryck på Stäng (Close)
     Firefox 2.0 (Windows)
 • Tryck på Verktygsmenyn (Tools) överst i webbläsaren
 • Välj Inställningar (Options) från undermenyn
 • (ett dialogfönster öppnas)
  Tryck på Innehåll (Content), jordglob
 • Tryck på knappen Undantag (Exception), knappen överst till höger
 • (nytt dialogfönster öppnas)
  Ange kontorochfritid.com utan www i fältet för Adress till webbplats
 • Tryck på Tillåt (Allow)
 • Tryck på Stäng (Close)
 • Avsluta med OK i fönstret som blir kvar
  Hålla ned Ctrl / Ctrl+Alt           
   Tryck Ctrl om du använder Internet Explorer 6
    Testa att gå förbi popup-blockeringen genom att hålla ned
    Ctrl-tangenten samtidigt som du trycker på länken för
    popup-fönstret.Observera att du måste hålla ned Ctrl-
    tangenten tills popup-fönstret öppnats.
   Tryck Ctrl+Alt om du använder Internet Explorer 7
    Testa att gå förbi popup-blockeringen genom att hålla ned
    tangenterna (Ctrl+Alt) samtidigt som du trycker på länken
    för popup-fönstret. Observera att du måste hålla ned
    (Ctrl+Alt) tills popup-fönstret öppnats.
   
 
   Redovisning
   Data
   Löner
   Reklam & Tryck
   Finans
   Mat och Hälsa
   Rekreation
 
 
 
     
   
   
Copyright ©2000
13 november 2010
Kontor och Fritid